Zonguldak

Zonguldak Sohbet, Zonguldak Chat, Zonguldak Sohbet Odalar覺Zonguldak ilinin merkezi olan ehirdir. Karadeniz k覺y覺s覺nda bulunan ehir, 繹zellikle liman覺yla T羹rkiye'nin Karadeniz 羹lkeleriyle aras覺ndaki deniz ticaretinde 繹nemli bir yere sahiptir. Ayr覺ca T羹rkiye'nin en zengin tak繹m羹r羹 madenlerini bar覺nd覺r覺r. Fakat son d繹nemlerde gelirini tek y繹n olan tak繹m羹r羹nden kazanmas覺 sebebiyle ehir her ge癟en g羹n gerilemektedir. 1995 y覺l覺nda Karab羹k'羹n il olmas覺 sebebiyle sanayi y繹n羹nden geri d羹mesi ehirden d覺ar覺 g繹癟羹 h覺zland覺rm覺t覺r. u anda halen a覺r覺 oranda g繹癟 vermektedir.

tarih

Antik D繹nem

Kayseri

Kayseri Sohbet Kayseri Chat Kayseri Sohbet Odalar覺Kayseri, 襤癟 Anadolu B繹lgesi'nde bir ildir. D羹nya'n覺n en eski ehirlerinden biri olan Kayseri, klasik 癟alarda Kapadokya ad覺 verilen b繹lgededir. K覺z覺l覺rmak'覺n g羹neyinde bulunan bu b繹lge, Tuz G繹l羹'nden F覺rat nehrine kadar uzan覺r. 襤pek Yolu buradan ge癟er.

Etimoloji [Kayseri kentinin ad覺 Latince Caesarea, Yunanca 庥帢庣帢巹帢 (kaysaria) ad覺 Arap癟a bi癟iminden T羹rk癟eletirilmitir. Eski isimleri Mazaka ve Kaisareia (Frans覺zca C矇sar矇e)'d覺r..

Kayser veya kaysar (Arap癟a ve Osmanl覺ca: 媯堭), Roma ve Dou Roma (Bizans) imparatorlar覺na verilen Caesar (Yunanca: 庥帢庣帢, kaisar) unvan覺n覺n 襤slam 羹lkelerinde kullan覺lan bi癟imidir. Osmanl覺 sultanlar覺 II. Mehmed'ten balayarak resmi s覺fatlar覺 aras覺nda Kayser-i Rum unvan覺n覺 da kullanm覺lard覺r.

Konya

Konya Sohbet Konya Chat Konya Sohbet Odalar覺Konya ili, T羹rkiye'nin 襤癟 Anadolu B繹lgesinde yer alan, etraf覺 Ankara, Eskiehir, Afyon, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Nide ve Aksaray illeriyle 癟evrili T羹rkiye'nin y羹z繹l癟羹m羹 a癟覺s覺ndan en b羹y羹k ilidir.

N羹fus Bak覺m覺ndan T羹rkiye'nin 6.B羹y羹k kentidir. 2010 TUIK verilerine g繹re ilimizde merkez ilcelerle beraber 31 ilce, 170 belde ve 581 k繹y vardir.

襤le ad覺n覺 veren Konya ehrinin isminin Kutsal Tasvir anlam覺ndaki "襤kon" s繹zc羹羹ne bal覺 olduu iddia edilir. Mitolojide bu konuda deiik rivayetler bulunmaktad覺r. Bu hik璽yelerden birinde anlat覺ld覺覺 羹zere, kente dadanan ejderhay覺 繹ld羹ren kiiye 羹kran ifadesi olarak bir an覺t yap覺l覺r ve 羹zerine de olay覺 anlatan bir resim 癟izilir. Bu an覺ta verilen isim, 襤konion dur. 襤konion ad覺, zamanla 襤cconium'a d繹n羹羹r.

Gaziantep

Gaziantep Sohbet Gaziantep Chat Gaziantep Sohbet Odalar覺Gaziantep, halk aras覺ndaki eski ad覺yla Antep, T羹rkiye'nin G羹neydou Anadolu B繹lgesi ile Akdeniz B繹lgesi aras覺nda bulunan ayn覺 adl覺 ilin merkez ehridir. G羹neydouda ehir olarak en fazla n羹fusu bar覺nd覺r覺r.[2] Sanayi ve gelimilik bak覺m覺ndandan birincidir. Gaziantep, ehitkamil,ahinbey olmak 羹zere iki metropol il癟eye ayr覺lm覺t覺r. Gelimilik a癟覺s覺ndan T羹rkiye'nin 20. b羹y羹k ilinin merkez il癟esidir.[3] Ayr覺ca Gaziantep, T羹rkiye'nin h璽la yaan覺lan en eski kenti olup, D羹nya'n覺n da h璽l璽 yaan覺lan en eski kentlerinden biridir.[4] Bunlar覺n yan覺nda Gaziantep, T羹rkiye sanayisi ve ticaretinde de 癟ok 繹nemli bir yer tutar. Bunun sebepleri aras覺nda Gaziantep'in Anadolu ile Orta Dou aras覺nda bir konumda bulunmas覺 ve liman kentlerine yak覺nl覺覺 say覺labilir. Gaziantep'in simgeleri aras覺nda Gaziantep Kalesi, baklava ve antepf覺st覺覺 say覺labilir.

Ukrayna

Ukrayna chat sohbet siteleri, Ukrayna Sohbet, Ukrayna Chat, Ukrayna Muhabbet, Ukrayna Arkada, Ukrayna cet, 癟et, Ukrayna sohbet odalar覺Ukrayna (Ukraynaca: 苺郕訄郇訄, Ukrayina, /Ukrin/), Dou Avrupa'da 羹lke. Dousunda Rusya, kuzeyinde Beyaz Rusya, bat覺s覺nda Polonya, Slovakya ve Macaristan, g羹neybat覺s覺nda Romanya ve Moldova, g羹neyinde Karadeniz ve Azak Denizi yer al覺r. Kiev kenti Ukrayna'n覺n bakentidir
Tarih
Ana madde: Ukrayna tarihi

襤癟erik yay覺nlar覺